TREBALLS REALITZATS » CAMINS, SENDERS I SENYALITZACIó D’ITINERARIS

» 31/05/2012

Itinerari saludable del Clot d'en Goda (La Riba)

L'objectiu d'aquest projecte ha consistit en millorar l'accessibilitat, reduir el risc d'incèndi i fer difusió dels valors patrimonials i naturals del Clot d'en Goda, al municipi de La Riba (Alt Camp). D'aquesta manera es vol fomentar l'activitat de caminar per a millorar la salut de les persones en un entorn agradable i segur.