TREBALLS REALITZATS » BOSC DE RIBERA I ESPAIS FLUVIALS

» 26/10/2010

Plantació de vegetació de ribera a la Vilella Baixa

Hem realitzat una plantació d'espècies de ribera com per exemple: joncs, gatells, freixes, salzes, etc. Aquests treballs tenen la finalitat de consolidar la llera i els talussos del riu amb vegetació autòctona, alhora que es millora la diversitat biològica de l'entorn.