TREBALLS REALITZATS » BOSC DE RIBERA I ESPAIS FLUVIALS

» 12/09/2014

Treballs de millora de bosc de ribera a La Riba

Per tal de millorar la qualitat del bosc de ribera autòcton i alhora reduir el risc d’inundacions o fins i tot incendis de vegetació, en el tram urbà dels rius Brugent i Francolí al seu pas pel municipi de La Riba (Alt Camp), hem executat els següents treballs: • Eliminació d’espècies exòtiques i invasores, principalment l’ailant, la robínia, el plàtan i la canya. • Tala d’espècies d’arbres translocades no invasores com la figuera (Ficus carica), el pollancre (Populus nigra), la noguera (Juglans regia), etc. • Tala d’espècies autòctones impròpies del bosc de ribera que representen un risc en cas d’avinguda o d’incendi, en aquest cas eren el pi blanc (Pinus halepensis) i el xiprer (Cupresos sempervirens). • Tala d’alguns arbres d’espècies autòctones de ribera que representen un risc en cas d’avinguda per la seva proximitat als ponts.