TREBALLS REALITZATS » GESTIó FORESTAL SOSTENIBLE

» 30/05/2014

Treballs forestals per al projecte DEMORGEST

Hem estat treballant en una parcel·la que servirà com a aula de transferència de coneixements, a la localitat d'Aiguaviva (Baix Penedès), els treballs han consistit en: desbrossada de matoll, podes baixes en l'arbrat, estassada de matoll i tala d'arbres petits desafavorits.