TREBALLS REALITZATS » CAMINS, SENDERS I SENYALITZACIó D’ITINERARIS

» 27/06/2013

Desbrossada al municipi de Lilla

Hem realitzat la desbrossada manual dels carrers i places del poble, així com també de les Eres del Batre