TREBALLS REALITZATS » CAMINS, SENDERS I SENYALITZACIó D’ITINERARIS

» 19/06/2013

Desbrossada del barranc del Bulló

Hem realitzat una desbrossada manual en el Barranc del Bulló i el camí paral·lel, a Montblanc, per tal d'eliminar el risc d'incendi durant el celebració de la revetlla de Sant Joan. Hem aprofitat per a realitzar podes i tales selectives de la vegetació que dificultava el pas en el camí.