SERVEIS

Assistència tècnica

Assistència tècnica

Gràcies a l’experiència que ens proporciona el treball diari en el medi natural, podem complementar la nostra activitat aportant els coneixements i l’experiència del dia a dia a bosc, perquè sabem el que costa fer la feina i coneixem perfectament quina és la metodologia a emprar en cada moment.

 

Els serveis que oferim són:

» Col·laboració en la redacció de projectes

» Redacció d’informes

» Presa de dades de camp

» Inventaris de flora i vegetació

» Marcatge d’arbres per tala

» Programació, organització i coordinació dels recursos humans i materials necessaris, així com de les tasques a realitzar, per a l’execució de projectes al medi natural

» Tramitació d’ajudes i permisos

» Redacció d’informes d'aprofitament de biomassa

» Assessorament per a l’instal·lació de calderes de biomassa

 

Clica aquí per veure imatges de treballs que hem realitzat