SERVEIS

Arboricultura i grimpa d'arbres

Arboricultura i grimpa d'arbres

L’arboricultura és la ciència que estudia i treballa els arbres, des de la biologia, la nomenclatura, la diagnosi, etc.,  fins al treball de camp i la realització dels treballs necessaris per a la conservació i millora de l’arbre. L’objectiu final de l’arboricultura és tindre arbres sans, estètics i segurs per a les persones, en resum, trobar l’equilibri entre la natura i l’ús social.

Un arboricultor és l’ interlocutor entre els arbres i les persones.

Habitualment, l’arboricultura està estretament relacionada amb la grimpa ò "trepa" d’arbres, que és una tècnica certificada i reconeguda a nivell mundial per la EAC (European Arboricultural Council), per la ISA (International Society of Arboriculture) i per la NPTC (National Proficiency Tests Council). Aquesta tècnica ens permet accedir amb tota seguretat a l’arbre, podent arribar a totes les seves parts sense causar-hi cap dany i sense necessitat d’utilitzar cap tipus de maquinària. La grimpa d’arbres ens permet realitzar una feina segura, neta, ràpida i respectuosa amb l’arbre, a part de que es pot utilitzar en llocs i en arbres on les màquines i elevadors no poden arribar-hi.

 

Els Serveis que oferim són:

» Diagnosi i avaluació instrumental i visual de l’estat de l’arbre

» Poda respectant la biologia i l’estructura de l’arbre

» Tala i poda controlada d’arbres de difícil accés

» Plantacions i trasplantaments

» Ancoratges de sustentació artificial

 

Clica aquí per veure un exemple en imatges de treballs que hem realitzat