SERVEIS

Gestiˇ forestal sostenible

Gestiˇ forestal sostenible

Quan els boscos es gestionen de forma intel·ligent i sostenible, creixen en mida, substància i bona salut, alhora que proveeixen un abastament sense fi de materials renovables i energia, així com d’altres beneficis socials i ambientals. A més, els boscos gestionats són més resistents davant els incendis forestals i les amenaces relacionades amb el canvi climàtic.

 

Els serveis que oferim són:

» Gestió integral de finques: planificació, realització de treballs, comercialització de fusta i productes forestals, tramitació de permisos i subvencions

» Execució de projectes i plans de gestió forestal

» Tallades d’aprofitament

» Actuacions de millora forestal: aclarida, tallada selectiva, selecció de tanys, poda, estassada, eliminació de restes, etc.

» Obertura i manteniment de franges de protecció contra incendis amb reducció de càrrega de combustible

» Recuperació de camps i pastures

» Naturalització de boscos desestructurats

» Gestió adaptativa al canvi climàtic

» Cirurgia forestal i millora de la biodiversitat

» Desembosc amb tracció animal

» Plantacions de vegetació autòctona

» Tala i poda controlada d'arbres

 

Clica aquí per veure imatges de treballs que hem realitzat