NOVETATS » GESTIó FORESTAL SOSTENIBLE


» 22/03/2013

Creació d’una franja de baixa densitat en una finca privada al TM d'Alcover

Iniciats els treballs per a l’obertura d’una franja de baixa densitat al voltant de la pista d’accés principal a una masia habitada situada al terme municipal d’Alcover, la finca on es duen a terme els treballs disposa de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal.

La finalitat d’aquests treballs és reduir la càrrega de combustible i trencar la continuïtat horitzontal i vertical de la vegetació, per tal de millorar l’estructura del bosc i sobretot perquè en cas d’incendi la pista pugui ser transitada amb major seguretat, tant pels veïns de la zona, com pels Bombers i mitjans d’extinció d’incendis.

Els treballs és realitzen a 25 metres a banda i banda del camí, i consisteixen en l’estassada de sotabosc, la poda de rames baixes, la selecció de tanys d’alzina, la tallada selectiva de pins per afavorir el desenvolupament de l’alzinar i l’eliminació de restes vegetals vora els camins.

Aquests treballs són possibles gràcies a l’ajut de “Actuacions a la gestió forestal sostenible” atorgat l’any 2.012 pel Centre de la Propietat Forestal.