CONEIX-NOS

Compromisos

En matèria de Seguretat i Salut, entenem la importància d'implementar uns procediments que ens permetin reduir al mínim el risc per al benestar i la seguretat dels nostres treballadors, clients i societat civil. Tots els treballadors tenen la formació pertinent en matèria de riscos laborals i l’empresa té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil. A part, tots els Equips de Protecció Individual dels treballadors, així com la maquinària que utilitzem, compleixen les normatives europees de seguretat.

Abans d’iniciar qualsevol treball, realitzem una fitxa d’avaluació de riscos detallada.

En referència al Medi Ambient, el nostre objectiu és trobar l'equilibri òptim entre les activitats de l’empresa i el respecte per la natura, ja que el tipus de treball que realitzem està destinat a tenir un impacte positiu sobre el medi ambient i en cap cas a esdevenir accions destructives.

El nostre compromís és reduir l'impacte ambiental, sempre que sigui possible, a través de:

  • » Planificació de mètodes i sistemes de treball ergonòmics.

  • » Utilització de materials i productes respectuosos amb el medi ambient.