Gestió forestal sostenible
Arboricultura i grimpa d'arbres
Bosc de ribera i restauració fluvial
Camins, senders i senyalització d’itineraris
Assistència tècnica
Productes forestals

Què és Jan i Maiet?

Jan i Maiet és una empresa forestal especialitzada en l’execució i realització dels treballs necessaris per a la gestió i l’aprofitament sostenible dels boscos, buscant sempre com a primer objectiu la millora qualitativa dels boscos on treballem i aprofitant la fusta com a recurs renovable, de gran interès energètic com a alternativa als combustibles fòssils i també matèria prima de la indústria fustanera.

A Jan i Maiet tenim una política de proximitat i compromís ambiental amb el territori, i gràcies a la formació i l’experiència del nostre equip humà podem oferir un servei eficient i de qualitat, del qual se’n beneficia el bosc i també el client. A més, hem teixit una xarxa de col·laboració entre petites empreses i professionals del sector que reforcen i amplien la nostra capacitat quan els projectes ho requereixen. Finalment, la creativitat i la innovació ens permeten avançar cap a una gestió forestal més eficaç i multifuncional.

Jan i Maiet és una empresa adscrita al sistema de certificació PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Shemes).